Ciekawostki i porady

Blog

Wykonywanie przeglądów budynków jednorodzinnych jest nie tylko zalecaną, ale i obowiązkową praktyką, którą powinni stosować wszyscy właściciele nieruchomości. Nie da się ukryć, że regularne przeglądy mają ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji. 

Brak regularnych przeglądów budynku, równa się brak odszkodowania w przypadku szkody

W przypadku braku okresowych przeglądów, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłacenia odszkodowania w sytuacji, gdy w nieruchomości wystąpi pożar, zalanie lub inne szkody. To wynika z faktu, że ubezpieczyciele wymagają od właścicieli posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających przeprowadzenie regularnych przeglądów technicznych. Bez tych dokumentów, proces uzyskania odszkodowania może stać się długotrwały i skomplikowany.

Obowiązkowe przeglądy, dlaczego są tak ważne

Obowiązkowe przeglądy w domu jednorodzinnym mają na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz zapobieganie awariom czy wypadkom. W trakcie takiego przeglądu można wykryć na przykład uszkodzenia instalacji elektrycznej, nieszczelności w instalacji wodnej, czy też problemy z dachem. Dzięki regularnym przeglądom można uniknąć nie tylko kosztownych napraw, ale przede wszystkim zapobiec poważnym szkodom czy wypadkom, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu domowników.

Właściciele nieruchomości powinni zdawać sobie sprawę, że ich obowiązkiem jest dbanie o to, aby budynek był w pełni sprawny i bezpieczny. Przeglądy stanowią ważny element tej troski. Warto pamiętać, że nie tylko ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku braku okresowych przeglądów. Inspektorzy budowlani również mogą nałożyć na właściciela nieruchomości kary finansowe za zaniedbania w tej dziedzinie.

Częstotliwość wykonywania przeglądów

Obowiązkowe przeglądy w domu jednorodzinnym są niezwykle istotne dla właściciela, ponieważ stanowią niejako zabezpieczenie i potwierdzenie, że wszystkie instalacje w budynku funkcjonują prawidłowo. Częstotliwość przeglądów może być podzielona na trzy kategorie.

Pierwsza z nich to przegląd roczny, który obejmuje sprawdzenie instalacji i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Właściciele budynków jednorodzinnych muszą regularnie kontrolować oczyszczalnie ścieków, przyłącza kanalizacyjne i szamba. Dodatkowo raz w roku należy sprawdzić elementy instalacji gazowej oraz przewody kominowe. To ważne, aby upewnić się, czy wszystko działa bez zarzutu i nie ma żadnych niespodziewanych usterek.

Druga kategoria to przeglądy co pięć lat, które skupiają się na sprawdzeniu stanu technicznego samego budynku oraz instalacji elektrycznej. W tym przypadku należy dokonać badania instalacji elektrycznej, zabezpieczeń i innych środków ochrony przed porażeniem. Jest to istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom domu oraz dla potwierdzenia, że wszystko jest w dobrym stanie technicznym.

Ostatnia kategoria przeglądów dotyczy sytuacji nadzwyczajnych, na które narażony jest budynek jednorodzinny. W przypadku wystąpienia takich zjawisk, należy przeprowadzić odpowiednie przeglądy, które pomogą ocenić ewentualne szkody i podjąć odpowiednie działania naprawcze. Może to obejmować na przykład przegląd konstrukcji budynku po silnym wietrze lub burzy, aby sprawdzić, czy nie pojawiły się jakiekolwiek uszkodzenia strukturalne.

Wprowadzenie obowiązkowych przeglądów w domu jednorodzinnym ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu dla właściciela. Regularna kontrola instalacji i urządzeń może pomóc w wykryciu potencjalnych problemów i zapobiec większym awariom. Dlatego ważne jest, aby właściciele budynków jednorodzinnych przestrzegali tych częstotliwości przeglądów i dbali o stan swojego domu.

Dokumentacja po wykonanym przeglądzie technicznym

Aby upewnić się, że wszystko jest w porządku, konieczne jest sporządzenie odpowiedniego protokołu. Ten dokument pełni kluczową rolę w potwierdzaniu aktualnego stanu technicznego budynku oraz ewentualnych usterek, które mogą się pojawić.

Przepisy nakładają na fachowca wykonującego przegląd obowiązek dostarczenia jednej kopii protokołu do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jest to ważne dla zapewnienia kontroli nad stanem technicznym budynku oraz monitorowania wszelkich napraw, które mogą być konieczne. Pozwala to również na ewentualne działania kontrolne ze strony Inspektora Nadzoru Budowlanego, który ma za zadanie zapewnić, że wszelkie przepisy i standardy są przestrzegane.

Drugą kopię protokołu należy przekazać właścicielowi budynku jednorodzinnego. To na nim spoczywa obowiązek przechowywania tego dokumentu aż do zakończenia istnienia obiektu. Jest to ważne z punktu widzenia odpowiedzialności właściciela za stan techniczny budynku oraz ewentualne naprawy czy modernizacje, które mogą być konieczne w przyszłości.

Protokół przeglądu technicznego budynku zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualnego stanu technicznego obiektu. To w nim znajdują się wszelkie dane dotyczące kondycji budynku oraz ewentualnych usterek, które mogą się pojawić. Dlatego też tak ważne jest, aby właściciele budynków jednorodzinnych podchodzili do tego tematu odpowiedzialnie i przeprowadzali przeglądy z odpowiednią częstotliwością.

Regularne przeglądy techniczne pozwalają uniknąć stresu i zmartwień związanych z wystąpieniem niepożądanych zdarzeń czy usterek. Dzięki nim można wychwycić ewentualne problemy na wczesnym etapie i podjąć działania naprawcze, zanim sytuacja się pogorszy.

Jakie informacje powinny się znaleźć w sporządzonym protokole

Po zakończonym przeglądzie, konieczne jest sporządzenie protokołu, który powinien zawierać pewne niezbędne elementy określone w artykule 62 ustęp 4-6a Prawa Budowlanego. Przede wszystkim, protokół musi zawierać datę przeprowadzenia kontroli oraz dane osoby odpowiedzialnej za jej przeprowadzenie, takie jak imię i nazwisko, numer uprawnień oraz specjalność. Ważne jest również podanie danych właściciela budynku jednorodzinnego.

W protokole powinien znaleźć się również zakres przeprowadzonej kontroli, aby jasno określić, jakie elementy zostały sprawdzone. Ponadto, protokół musi zawierać wszelkie ustalenia dotyczące przeprowadzonej kontroli, w tym ewentualne nieprawidłowości, które zostały zauważone. Ważne jest, aby te ustalenia były jasno i precyzyjnie opisane, aby właściciel mógł łatwo zrozumieć, jakie problemy występują.

Ostatnim, ale bardzo istotnym elementem protokołu są zalecenia dotyczące naprawy. W przypadku znalezienia jakichkolwiek nieprawidłowości, osoba przeprowadzająca kontrolę powinna wskazać, jakie działania należy podjąć w celu ich naprawy. Te zalecenia mogą być kluczowe dla utrzymania budynku w dobrym stanie technicznym i uniknięcia poważniejszych problemów w przyszłości.

Przeprowadzanie przeglądów budynku jednorodzinnego zgodnie z ustalonymi częstotliwościami jest kluczowe dla zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego. Dzięki regularnej kontroli można szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości i podjąć odpowiednie działania naprawcze. Sporządzenie protokołu odbioru po każdym przeglądzie umożliwia właścicielowi dokładne śledzenie stanu budynku i podejmowanie odpowiednich działań w celu utrzymania go w jak najlepszym stanie.

Zachęcam wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych do podejścia odpowiedzialnie do obowiązkowych przeglądów. Nie bagatelizujmy tego aspektu i pamiętajmy o tym, że nasze bezpieczeństwo i dobrostan zależą od naszych działań. Regularne przeglądy pozwolą nam nie tylko uniknąć kosztownych napraw czy kłopotów z ubezpieczycielem, ale przede wszystkim zapewnią nam spokój i poczucie bezpieczeństwa w naszym własnym domu. Nie warto ryzykować, gdy mamy tak prosty i skuteczny sposób na minimalizację zagrożeń.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia. Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce Prywatności.